Lørdags Milonga 2020


Alle Milongaer er AFLYST pga  CORONA.

Evt. aktviteter se kalenderen!


Lørdag d.
 
Sted: Fritidscentret Skovvang

DJ:  Vært: 

Let buffet kl.19. Hjælpehold x

Pris 50 kr. gæst 70 kr.

 

Lørdagshjælpehold

Tovholder: Else Najbjerg
Hvis du ønsker at komme på vagthold eller har spørgsmål om vores lørdagsmilongas, kontakt:

► Else Najbjerg

Milonga - Hvad er det?

Foto: Sophia Meilo BA

Lørdagshjælpehold

Hold I:  Anette B, Annelise,  Birgitte D., Charlotte K, Else, Eva, Marie-Louise, Mona, Gitte, Patrick, Jens E, Sigfred og Simon
 

Hold II: Bettina, Birgit, Gitte, Charlotte M, Kirsten, Margreet, Mette, Vibeke F., Karsten H. og Karsten I., Niels Ø. Morten, Michael I og Simon

 
Tango-lørdags-venner: Jette, Karen, Mona, Jens Bernhard og Patrick
 


Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net