Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 er afholdt.

Generalforsamling d. 6 marts 2016 kl. 17.30
på Aarhus Hostel i Hasselager
 
Der bliver lidt let servering og vi slutter senest 20.30, så der bliver også tid til hyggesnak.
 
Endelig dagsorden til generalforsamlingen 6. marts 2016 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag:
    Fælles snak om vores fredagspactica ved Elisabeh Wedderkopp

7. Valg af kasserer i lige år. Anne Dorte stiller op igen.

8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode. *

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

*Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsen består således af min.5 og max. 7 personer. Jens Erik stiller op igen som medhjælpende kasserer og Jette har et år endnu af sin 2-årig valgperiode. Mette trække sig måske. Thomas, Valerie, Michael H. trækker sig.

Bestyrelsen opmuntrer 2-3 personer til at indgå i udvalget: ”Dans i byrummet” , et udvalg der står for bl.a. planlægning og afvikling af Dansens Dag d.29. april. Der er pt. ingen i udvalget.
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net