Generalforsamling 2020Generalforsamling i Tango Aarhus,

DATOEN ER UKENDT INDTIL VIDERE 


Kære Tango Aarhus medlem
Du indkaldes hermed til generalforsamling NY DATO KOMMER  – i lokale 1.6 på  Folkestedet.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dg. før, men den kommer ca. til at ligne nedenstående.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vi byder samtidig på lidt mad (pizza) og noget at drikke , så vi har energi til at fortsætte med practica efterfølgende.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt 

Bestyrelsen består pt af en formand (Michael) og næstformand (Marie-Louise), en kasserer (Morten) og yderligere to bestyrelsesmedlemmer (Niels Chr. Melsen og Charlotte Mikkelsen).
Michael, Marie-Louise og Morten er på valg. Der er plads til 2  yderligere medlemmer i bestyrelsen som kan bestå af ialt 7 mellemmer samt to supleanter. 


Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net