Generalforsamling 2015

► Generalforsamling søndag d.01.03.15 kl.17.30 – på Højbjerg torv, den gamle biograf. Vi serverer pizzaer og rødvin ca. kl.19 og vi slutter senest 20.30. så der bliver også tid til hyggesnak.
Endelig dagsorden ses her nedenfor. 


Endelig dagsorden til generalforsamlingen d.01.03.2015

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag,
 7. Valg af min. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 
  Anne Dorte og Jens Erik fortsætter fra den nuværende bestyrelse, da de blev valgt sidste år for en 2-årig periode. Tango Aarhus bestyrelse består af min. 5 og max. 7 personer. Derfor skal vi have valgt min. 3 max. 5 bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen. (der er allerede 3 der stiller op )
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (der er allerede 1 der stiller op)
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Bestyrelsens opmuntrer 2-3 personer til at indgå i udvalget: ”Dans i byrummet” , et udvalg der står for bl.a. planlægning og afvikling af Dansens Dag d.29. april. Der er pt. ingen i udvalget.

Regnskab 2014
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net